Sam's Pizza Express, Jaipur

1st Floor, Shop-3, Plot no.-32 & 33, Prince road, Vidyutnagar (A)
Jaipur, Rajasthan
Phone : 0141 - 2359432
Email : info@sankalponline.com